Organizational fitness

Waarom is wendbaarheid, flexibiliteit en agility, oftewel "Organizational fitness" van fundamenteel belang voor toekomstbestendigheid van organisaties?

De meest succesvolle organisaties zijn die organisaties die snel en adequaat kunnen meebewegen, als een kameleon. Aan u de uitdaging de optimale balans te vinden!

Wat is Organizational fitness?

Organizational Fitness is gericht op structureel aanpassingsvermogen, een balans verkrijgen tussen exploitatie en exploratie in de organisatie, oftewel tussen beheersing en innovatie. Hierbij moeten alle organisatorische aspecten zoals strategie, cultuur, kennis en kunde en de interne processen in samenhang worden bekeken. Vanuit een holistische visie wordt de organisatie wendbaar ingericht zodat deze alert kan reageren op de veranderingen in de omgeving.

Voor wie is het?

Het creeren van Organizational fitness is vooral aan de orde voor organisaties die zich in een turbulente omgeving bevinden, het is geen doel op zich. Organisaties die zich in een minder turbulente omgeving bevinden, kunnen relatief stabiel ingericht en bestuurd worden. Het is altijd goed om te bepalen of de inrichting van de organisatie aansluit bij hetgeen de markt en de omgeving vraagt.De scan

1. Het gaat om een goeie match tussen interne flexibiliteit en externe turbulentie

We hebben een methode ontwikkeld om die match in kaart te brengen door middel van een scan (diagnose). Op basis van 83 stellingen die u scoort op een 7-puntschaal wordt een visueel beeld van de match of mismatch tussen de feitelijke en vereiste (gewenste) flexibiliteit weergegeven.

2. Heeft iedereen in uw organisatie hetzelfde beeld?

Naast de match of mismatch tussen de feitelijke en vereiste (gewenste) flexibiliteit kan de scan inzicht geven of iedereen binnen de organisatie hetzelfde beeld heeft van de flexibiliteit en turbulentie in de eigen organisatie.

Het enige dat hiervoor nodig is, is dat meerdere functionarissen binnen uw organisatie antwoord geven op de stellingen. Per vraag kijken we naar de Standaard Deviatie in de uitkomsten. Dit kan aanleiding zijn om met elkaar van gedachten te wisselen.

3. Wat is de score per organisatie-element?

Per element van het organisatieframework wordt weergegeven welke score is behaald. Duidelijk wordt dan of deze zich binnen of buiten de marge bevindt.Voor meer informatie over de scan en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Guido Anninga op 06 -53608578 of via e-mail guido.anninga@improven.nl .Gratis aanvragen

Bent u geinteresseerd om deze scan uit te voeren voor uw organisatie? Dat kan heel eenvoudig door onderstaande gegevens in te voeren en de aanvraag te verzenden. Uitvoeren van deze scan is overigens geheel gratis!Improven behandelt uw gegevens conform de AVG. De door u verstrekte (persoons)gegevens worden alleen door ons gebruikt voor het verwerken van de aanvraag van deze scan en de correspondentie hierover met u.